پرش لینک ها

محصولات فاسی

  • جرثقیل
جرثقیل FASSI مدل F85B.0

جرثقیل FASSI مدل F85B.0

جرثقیل فاسی مدل F275A e-active

جرثقیل فاسی مدل F275A e-active

جرثقیل فاسی مدل M10A

جرثقیل فاسی مدل M10A

مارینی

مارینی

جرثقیل فاسی مدل M15A

جرثقیل فاسی مدل M15A

جرثقیل فاسی مدل M20A

جرثقیل فاسی مدل M20A

جرثقیل فاسی مدل M30A

جرثقیل فاسی مدل M30A

جرثقیل فاسی مدل M40A

جرثقیل فاسی مدل M40A