پرش لینک ها

معرفی جرثقیل مدل F85B.0

جرثقیل FASSI مدل F85B.0


مشخصات محصول

رده بالابر
حداکثر گشتاور: tm/84 kNm  8,50
حدکثر میزان دسترسی بوم
با بوم کمکی تا 12,60 m
ابعاد کلی
طول: 0.70 متر
عرض: 2.25 متر
ارتفاع: 1.95 متر
تجهیزات الکترونیکی / هیدرولیکی
کنترلر هیدرولیکی HC/D4 با مقسم روغن بخش بندی شده
ویژگی ها
نوع فعال. (0) بدون اهرم بندی با گردش 400 درجه به کمک پینیون و شانه دنده