پرش لینک ها

مارینی

مارینی


معرفی محصول

رده بالابر
25,69 tm / 252 kNm حداکثر گشتاور
حدکثر میزان دسترسی بوم
22,60 m با بوم کمکی تا
ابعاد کلی
2,35 m : 1,05 ارتفاع m طول ,m عرض: 2,50
تجهیزات الکترونیکی /هیدرولیکی
FX کنترلر 500
D مقسم روغن دیجیتالی 850
RCH/RCS کنترل دبی از راه دور رادیویی
مقسم دبی
ویژگی ها
نوع فعال. ) 0( بدون اهرم بندی
XP دستگاه
گردش 420 درجه به کمک پینیون و شانه دنده

ویژگی ها

بالشتك شاخص بوم- بالشتك هاى شاخص كه در بوم هاى تلسكويى با فشار نصب مى شوند از ايجاد فواصل أفقى و عمودى جلوكيرى مى كنند و موجب دوام بيشتر اين قسمت ها مى شوند. جنس بالشتك ها به كونه اى است كه به راحتى بر روى سطوح مى لغزند و كمتر نياز به كريسكارى دارند.
جك هاى تعادل: جك هاى تعادل بصورت دستى قابل تنظيم مى باشند. فاصله جك ها از يكديكر را مى توان از مقدار زياد تا بسيار زياد و يا بسيار بسيار زياد تنظيم كرد. مقسم روغن هيدروليك بصورت مستقل براى كنترل جك هاى تعادل عمل مى كند، و مى تواند از طريق راديو كنترل (سفارشى) فعال شود. جك هاى تعادل بصورت سفارشى به دو صورت دستى و يا هيدروليكى موجود مى باشند.
نوع C: در جرثقيل هاى نوع C بازوى ثانويه آنها كوتاه تر و ارتفاع زير قلاب بالابر بيشتر است. اين وضيعت امكان بلند كردن بارهاى سنكين و حجيم را بصورت عمودى ودر نزديكى ستون جرثقيل ميسر مى سازد. همجنين وجود سيستم قلاب اتوماتيك به استقرار بوم هاى تلسكويى در هنكام جمع كردن آنها در يشت كاميون در زمان جابجايى و حركت كمك مى كند.

ویژگی ها

يايه بالابر: يايه بالابر از جنس جدن است كه قسمت يايين يايه براى توزيع استرس و فشار و استحكام بيشتر يايه، طراحى شده است. عدم استفاده از جوشكارى سطوح فلزى باعث شده تا تجهيزات جرثقيل در برابر خستكى فلزى مقاومت قابل توجهى داشته باشند.
مخزن روغن: جنس مخزن از يلاستيك است و در مقابل ضربه و مواد و عوامل خورنده محيطى مقاوم است.
سيستم روغنكارى مركزى كه در يايه بوم قرار دارد دسترسى آسان به قسمت هاى مختلف جهت سرويس و نكهدارى را آسانتر مى كند.