پرش لینک ها

جدول های قیمت

12 ماهه عضویت
 • طول عضویت 12 ماه
 • تعداد افراد 3 نفر
 • دسترسی به باشگاه تمامی باشگاه ها
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها
پرداخت ماهیانه بدون قرارداد
 • تعداد افراد 2 نفر
 • هزینه ماهیانه 30 هزار تومان
 • بدون قرارداد کنسل کردن آنی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام و ماساژ
بازدید 1 روزه پرداخت آنلاین
 • تاریخ عضویت یک روز بصورت امتحانی
 • تعداد افراد 1 نفر
 • دسترسی به انجمن باشگاه بدنسازی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام
12 ماهه

299 ت

 • طول عضویت 12 ماه
 • تعداد افراد 3 نفر
 • دسترسی به باشگاه تمامی باشگاه ها
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها
12 ماه

29 ت

 • تعداد افراد 2 نفر
 • هزینه ماهیانه 30 هزار تومان
 • بدون قرارداد کنسل کردن آنی
 • دسترسی به کلاس تمامی کلاس ها
بازدید 1 روزه

9 ت

 • تاریخ عضویت یک روز بصورت امتحانی
 • تعداد افراد 1 نفر
 • دسترسی به انجمن باشگاه بدنسازی
 • دسترسی به کلاس تناسب اندام
استاندارد 10 هزار تومان
 • 5 محدودیت کاربران
 • 30 گیگابایت فضای داخلی
 • 15 پروژه و کار
 • 7 نوع فایل آپلودی
طلایی 30 هزار تومان
 • نامحدود محدودیت کاربران
 • 500 گیگابایت فضای داخلی
 • 50 پروژه و کار
 • 50 نوع فایل آپلودی